varilni aparat
Inženiring

Varilni aparat CO2 zagotavlja visokokakovostne in trajnostne zvare

Varilni aparat je naprava, ki v procesu varjenja ustvarja električni oblok. Slednji nastane kot posledica električne napetosti med varjencem in elektrodo. Pri tem nastane zvar, ki s pomočjo visoke temperature (1000 – 10000 °C) poveže dva materiala v celoto.

Takšen postopek varjenja se imenuje elektroobločno varjenje. Postopek zaznamujejo večje spremembe kemične sestave in lastnosti, pri čemer sta širini cone termičnega vpliva ter talilne cone odvisni od načina segrevanja.

Varilni aparat pri postopku varjenja sproži taljenje, kristalizacijo, kaljenje, popuščanje, normalizacijo, deformacijo, oksidacijo ter raztapljanje plinov in oksidov. Ločimo različne vrste elektroobločnega varjenja med najpogosteje uporabljenimi pa največkrat zasledimo:

  • TIG – varjenje s pomočjo netaljive volframove elektrode in inertnega plina, pri čemer se drugi material dodaja ročno. Omogoča visoko-kakovosten in natančen zvar.
  • MIG/MAG – vsestranski postopek varjenja dveh materialov (osnovnega in dodajanega) s podajalno napravo, ki poskrbi za pomik žice. Zvar nastane, ko se varilna žica stali. MIG/MAG varjenje zahteva natančnost, saj je treba uporabiti hitrost podajanja žice in izbrati napetost glede na vrsto varjenega materiala.
  • MMA – varjenje s pomočjo oplaščene elektrode, pri čemer morata imeti varjenec in dodajani material enako tališče

varilni aparati co2

 

Izbira najboljšega varilnega aparata za proces varjenja

Varilni aparati inverter so nepogrešljiv del avtomobilske, kovinske in ladjedelniške industrije. Mnogokrat jih najdemo tudi v servisnih delavnicah, saj je mnoge proizvode nemogoče oblikovati ali popravljati v enem kosu.

Kateri je najboljši varilni aparat za posamezno področje, je povsem odvisno od izbranega materiala, končnega produkta in načina varjenja. Prevladujoči materiali za varjenje so različne vrste jekel, kovine, aluminij in umetni materiali.

Pri procesu varjenja je ne glede na vrsto materiala najbolj pomembna kakovost zvara. Nanjo vplivata enakomerno vodenje gorilnika in razdalja elektrode do varjenca. Varilni aparati CO2 zagotovijo trajnost in kvaliteto zvara s pomočjo zaščitnega plina, ki se k tekočemu zvaru dovaja preko gorilnika.

najboljši varilni aparat

Kako varilni aparat inverter in pravilna izbira zaščitnega plina vplivata na kakovost zvara?

Varilni aparati CO2 se uporabljajo pri MIG/MAG varjenju, kjer se električni oblok ustvari s pomočjo varilnega izvora. Pri tem nastane električni oblok med varjencem in žico, ki spoji dodajani material z osnovnim.

Med procesom varjenja preko gorilnika podajalna naprava dodaja zaščitni plin in podaja žico do mesta varjenja. CO2 varilni aparati, kot zaščitni plin uporabljajo ogljikov dioksid. Le ta ščiti zvar pred vlago, umazanijo in oksidacijo tako, da ustvari brezzračni prostor.

Ustrezna izbira zaščitnega plina je v takšnem primeru ključnega pomena, saj je od njega odvisna tudi kvaliteta zvara. MIG in MAG varjenje se med seboj razlikujeta po zaščitnem plinu. Varilni aparati inverter oziroma inverterske varilne naprave pri svojem delovanju uporabljajo aktiven ali inerten zaščitni plin.

Aktivni plin med procesom varjenja reagira s tekočim zvarom, omogoča prenos dodanega materiala v spoj ter uravnovesi oblok. Med najbolj priljubljenimi aktivnimi plini sta kisik (O2) in ogljikov dioksid (CO2).

Ker stabilizirata oblok, sta odločilna pri MAG varjenju. MIG in TIG varjenje potekata s pomočjo varilnega aparata MIG z inertnim plinom, ki ne reagira s tekočim zvarom. Pri tem sta kot zaščitni plin uporabljena helij (He), ki zagotavlja globlji zvar in hitrejše varjenje, ter argon (Ar).

Varilna tehnika ter izbira najboljšega varilnega aparata sta odvisni od varilnega materiala, želene kakovosti zvara, produktivnosti in debeline materiala.

varilni aparati mig

 

Varilni aparati CO2 povečajo produktivnost varjenja tudi na težje dostopnih območjih

Zmogljiva varilna oprema, kot so varilni aparati CO2, povečuje produktivnost varjenja in poenostavi delo s skrajšanjem časa nastavitve varilnih parametrov. Takšno delovanje varilne naprave zagotavlja precizno varjenje, izboljša kakovost varjenja, nudi učinkovitejše rezultate ter znižuje stroške varjenja.

Varilni aparati vključujejo izvor, kabel za maso, podajalno napravo, reducirni ventil, gorilnik, priključek za dovod plina in opcijsko hladilni agregat za hlajenje gorilnika. Pri delovanju aparata imata poglavitno vlogo gorilnik in podajalna naprava. Slednja pri delovanju upravlja vklop in izklop, podaja varilno žico skozi vodilo žice gorilnika, uravnava varilno napetost in skrbi za pretok zaščitnega plina.

Naloga gorilnika pa je, da usmerja zaščitni plin, zagotavlja dovod varilne žice in vzdržuje električni oblok, ki se vzpostavi s pritiskom posebnega gumba na gorilniku. Varilni aparati CO2 se ponašajo z izrednimi lastnostmi, ki jih je težko spregledati. Inovativna večprocesna sinergična oprema za varjenje omogoča izjemno vsestranskost naprave.

Majhna teža in pripravna zasnova nudita večjo prenosnost ter enostavnejše delo na terenu – tudi na težje dostopnih področjih. Visokotehnološka zasnova dopušča preprosto upravljanje aparatov, zato je njihova uporaba mogoča v večjih industrijskih obratih in domačih delavnicah.

Programska oprema najnovejše generacije dopušča enostavno prilagajanje in upravljanje varilnih naprav, zato so primerni tudi za manj izkušene uporabnike. Ti lahko varilne parametre prilagodijo na intuitiven način, v katerem naprava samodejno določi najoptimalnejše parametre glede na vrsto materiala.

Takšne nastavitve dopuščajo varjenje vrhunske kakovosti s popolnim nadzorom ter s tem poskrbijo za učinkovitejši in sodobnejši pristop k varjenju. Napredni, vzdržljivi, kompaktni CO2 varilni aparati so ključni na delovnih mestih, ki zahtevajo visoko natančnost in ponovljivost varilnih rezultatov.

Potrebujete zmogljiv varilni aparat? Varilni aparati MIG, MIG/MAG, MMA, TIG in točkovne naprave so del široke ponudbe podjetja PRETENT d.o.o. Med vrsto izdelkov boste našli še zračne plazme, zaščitno opremo, jeklenke, reducirne ventile ter druge varilne pripomočke za izkušene varilce in varilce začetnike.

varilni aparati inverter